Coronavirus : วันต่อวันของเราจะเหมือนเดิมหรือไม่

Covid-19 น่าจะส่งผลถาวรต่อวิธีการทำงานของเรา แต่วิธีที่เราใช้ชีวิตเข้าสังคมและเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโลกใบนี้ก็จะแตกต่างกันเช่นกัน